API CENEO

API Ceneo - na czym polega ta usługa?

Serwis Ceneo.pl oferuje usługę API Ceneo, która pozwala na automatyzację zarządzania ofertami "Kup teraz", aktualizacji i licytacji ofert oraz badania cen konkurencji. Udostępniane są informacje pozwalające na lepszą kontrolę cen i łatwiejsze zaplanowanie strategii sprzedażowej.

Poznaj korzyści płynące z API dla sklepów:

 • zautomatyzuj proces obsługi zamówień w "Kup teraz"
 • sprawdzaj wyniki swoich ofert oraz porównuj je z konkurencją
 • w łatwy sposób zaplanuj strategię sprzedażową oraz magazynowanie towarów
 • szybko reaguj na zmieniające się warunki na rynku: aktualizuj ceny, podnoś stawki w licytowaniu
 • podnieś konkurencyjność firmy, optymalizuj politykę sprzedażową w kontekście działań konkurencji, a tym samym zwiększaj swoje przychody.

Wszystkie dane przekazywane są w czasie rzeczywistym!

Jak korzystać z API Ceneo?

Z usługi możesz korzystać poprzez panel Ceneo API – developers.ceneo.pl 

Podstawowe operacje pozwalają na pobranie informacji o ofertach konkurencji, a także ustawienie stawki licytowanych ofert.

Pozostałe metody (obsługa zamówień "Kup teraz", aktualizacja oferty, informacje o topowych produktach) wymagają narzędzi przygotowanych we własnym zakresie przez sklep.

Metody do analizy cen:

Przewagę konkurencyjną mogą zapewnić informacje o aktualnej pozycji Twojej oferty wśród pierwszych ofert danego produktu. Udostępniamy możliwość pobrania informacji o cenie i dostępności 10 lub 20 pierwszych lub wszystkich ofert we wskazanych przez Ciebie produktach oraz pozycję Twojej oferty.

Metoda do analizy popularnych produktów na Ceneo.pl:

Metoda usprawni decyzję o tym, na jakich produktach przeprowadzić licytację oraz w jakie produkty zaopatrzyć sklep. Udostępniamy informacje o 100 najpopularniejszych produktach na Ceneo.pl w danej kategorii. Dane zawierają m.in.:

 • ID produktu na Ceneo.pl
 • nazwa produktu
 • kategoria najniższego rzędu
 • główna kategoria
 • najniższa cena na Ceneo.pl
 • czy produkt jest licytowany przez inne sklepy
 • czy produkt jest licytowany przeze mnie
 • czy posiadam produkt w ofercie
 • ID produktu najtańszej oferty w moim sklepie
 • najniższa cena produktu w moim sklepie

Aktualizacja oferty:

W ramach API istnieje możliwość aktualizowania oferty sklepu na stronach Ceneo.pl. W przypadku zmiany ceny w sklepie i aktualizacji danych przy pomocy API informacje są odświeżane na Ceneo.pl w czasie rzeczywistym. 

W ramach tej usługi masz możliwość: 
 • wielokrotnego aktualizowania oferty w ciągu doby (max. 10 paczek po 100 ofert na godzinę)
 • elastycznego zarządzania przetwarzaniami
 • przetwarzania tylko wybranych ofert.

Przetwarzanie przez API wymaga nowej struktury XML'a (więcej informacji).

Metody do licytowania w strefie polecanych ofert i produktów:

Sklepy, które prowadzą licytację na produktach i kategoriach dzięki metodom API mogą przeprowadzać automatyczne licytacje na Ceneo.pl przy pomocy własnego systemu lub Panelu API Ceneo. Oznacza to, że sklep w szybki sposób może reagować na zmieniającą się sytuację na listingu ofert i to bez logowania się do panelu Ceneo. 

Automatyzacja usługi "Kup teraz"

Sklepy, które sprzedają produkty poprzez "Kup teraz" dzięki API mogą obsługiwać swoje zamówienia z Ceneo przy pomocy własnego systemu. Oznacza to, że sklep może pobierać informacje o zamówieniu (dane zamawiającego, zawartość zamówienia, formy płatności, itp.) i wprowadzać je od razu do swojego systemu. Może także zmieniać statusy zamówień – a to wszystko bez logowania się do panelu Ceneo.

Zarządzanie i bezpieczeństwo:

Możliwość korzystania z poszczególnych operacji jest ograniczona, ze względu na obowiązujące limity ilościowe. Dla Twojej wygody udostępniamy informacje o wykorzystaniu przez Ciebie limitów. 

Serwis Ceneo.pl dba o to, by oferowane przez nas usługi były bezpieczne, a Twoje dane chronione, dlatego proponujemy skorzystanie z bezpiecznego protokołu https oraz posługiwanie się specjalnymi znacznikami (ang. token) przy wykonywaniu operacji w API Ceneo (autoryzacja klienta). Utworzenie tokenu autoryzacyjnego wymaga jedynie podania klucza API. Loginy i hasła nie są tu zatem potrzebne. Utworzony token jest ważny przez określony czas i za jego pomocą istnieje możliwość autoryzowania wykonywanych operacji.

Koszt usługi:

Płatność za API jest dokonywana w systemie abonamentowym.  Warunki współpracy są ustalane indywidualnie w zależności od zapotrzebowania ze strony sklepu.