Certyfikat Ceneo.pl dla platform e-commerce


Certyfikat Ceneo.pl potwierdza, że posiadająca go platforma e-commerce posiada pełen zakres funkcjonalności i narzędzi wspierających integrację sklepu z serwisem. Świadczy o najwyższej jakości oprogramowania według warunków i standardów Ceneo.pl, gwarantując tym samym korzystającym z niej sklepom szybki i łatwy dostęp do istotnego kanału sprzedaży.

Prezentujemy platformy, które w tym roku otrzymały certyfikat Ceneo.pl. Certyfikat został przyznany na okres 12 miesięcy i obowiązuje do końca 2021 r.

 

Zasady certyfikacji

certyfikat_platformy_ceneoProgram Certyfikacji Platform E-commerce Ceneo.pl przyznaje specjalny ceretyfikat. Certyfikat Ceneo.pl potwierdza, że posiadająca go platforma e-commerce:

  • zapewnia pełen zakres funkcjonalności i narzędzi wspierających integrację sklepu z serwisem Ceneo.pl,
  • świadczy o najwyższej jakości oprogramowania według warunków i standardów Ceneo.pl,
  • gwarantuje tym samym korzystającym z niej sklepom szybki i łatwy dostęp do istotnego kanału sprzedaży, jakim jest serwis Ceneo.pl.

Zasady Programu Certyfikacji Platform E-commerce Ceneo.pl:


1. Certyfikaty Ceneo.pl są przyznawane raz w roku w IV kwartale, z okresem  ważności do końca kolejnego roku. Po tym czasie certyfikat traci swoją ważność, a platforma zostaje poddana ponownej weryfikacji w kolejnej edycji Programu.

2. W każdej kolejnej edycji Programu Ceneo.pl weryfikuje wszystkie dostępne na polskim rynku platformy e-commerce pod kątem posiadanego zakresu narzędzi i funkcjonalności wspierających integracje sklepu z serwisem. W edycji 2021 sprawdzane są:

  • generowanie rozszerzonego pliku XML dla Ceneo – które pozwala sklepom w sposób automatyczny i poprawny wygenerować rozszerzony plik XML dla Ceneo.pl
  • możliwość wyboru produktów do prezentacji na Ceneo.pl – która pozwala sklepom w sposób poprawny wybierać produkty do prezentacji na Ceneo.pl
  • moduł Zaufane Opinie – który pozwala sklepom w sposób automatyczny na przyłączenie się do programu Zaufane Opinie generując nowy skrypt
  • moduł Widget Opinii – który pozwala sklepom w sposób automatyczny na włączenie widgetu Ceneo.pl
  • moduł CPA – który pozwala sklepom w sposób automatyczny na włączenie integracji z Ceneo.pl poprzez generowanie skryptu CPA
  • moduł pozwalający na integracje z API usługi „Kup na Ceneo” (pełna bądź częściowa implementacja)
3. Coroczna weryfikacja platform e-commerce w ramach kolejnych edycji Programu jest automatyczna i nie wymaga złożenia aplikacji ze strony dostawcy platformy.

4. Certyfikowane w danym roku platformy otrzymują certyfikat w formie elektronicznej oraz drukowanej.

5. Znak certyfikatu jest własnością Ceneo.pl i podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia jego ważności, chyba że platforma potwierdzi prawo do certyfikatu w kolejnej edycji.